بایگانی/آرشیو برچسب ها : کروموزوم

فرگشت و تعداد کروموزوم ها

فرگشت و تعداد کروموزوم ها

ادعا: در تمام موجودات زنده پرسلولی، کروموزوم ها به تعداد زوج در هسته وجود دارد. در تمام انواع تقسیم های سلولی اعم از میوز و میتوز، همیشه تعداد نهایی کروموزم ها ثابت می ماند. برای مثال سلولهای انسان همگی ۴۶ کروموزم دارند و تمام تقسیمات سلولی میتوز در بدن انسان سلولهایی دقیقا با همین تعداد کروموزوم تولید می شود. در ... بیشتر بخوانید »