جانورشناسی

معرفی دایناسور پرنده Velociraptor

عکس دایناسور پرنده

نام: Velociraptor طبقه بندی: مهره‌داران، خزندگان، دایناسور‌ها، خزنده کفلان، ددپایان، سخت دنبان، تهی دم خزندگان نوع تغذیه: گوشتخوار اندازه: ۲ متر طول. زمان زندگی: کرتاسه (۷۵ تا ۷۱ ملیون سال قبل)  توضیحات: فرم گذرمیانی فرگشت دایناسور‌ها به پرندگان بیشتر بخوانید »

معرفی پتروسور Eudimorphodon

فسیل اجداد پرندگان

نام: Eudimorphodon طبقه بندی: مهره داران، خزندگان، پتروسور‌ها، کامپیلوگناتوئیدس نوع تغذیه: ماهی خوار اندازه: ۱ متر طول بال‌ها. زمان زندگی: کرتاسه (۲۲۰ ملیون سال قبل) تعداد فسیل‌ها: فراوان   بیشتر بخوانید »

معرفی پرنده Xiaotingia zhengi

فسیل دایناسور پرنده

نام: Xiaotingia zhengi طبقه بندی: مهره داران، خزندگان، دایناسور‌ها، خزنده کفلان، ددپایان، پیراپرندگان، کهن بالان نوع تغذیه: گوشتخوار، حشره خوار اندازه: ۶۰ سانتی متر طول. زمان زندگی: ژوراسیک (۱۵۰ ملیون سال قبل)  توضیحات: فرم گذرمیانی فرگشت دایناسور ها به پرندگان بیشتر بخوانید »

معرفی دایناسور پرنده Microraptor

دایناسور Microraptor

نام: Microraptor طبقه بندی: مهره داران، خزندگان، دایناسور‌ها، خزنده کفلان، ددپایان نوع تغذیه: گوشتخوار اندازه: ۱ متر طول. زمان زندگی: دوره کرتاسه (۱۳۰ تا ۱۲۵ ملیون سال قبل) مکان کشف: چین تعداد فسیل‌ها: ۳۰۰ عدد.  توضیحات: فرم گذرمیانی فرگشت دایناسور‌ها به پرندگان   بیشتر بخوانید »

فرهنگ اجتماعی در بین میمون‌ها

فرهنگ در میمون‌ها

مثال‌های زیر دو مسئله را نشان می‌دهد:  یکی خلاقیت و قدرت یادگیری در نخستی‌ها(میمون، شامپانزهگوریل) که نزدیک‌ترین خویشاوندان ژنتیکی ما هستند؛ و دیگر این‌که یادگیری، وراثت اجتماعی و خرد جمعی  در گروه‌های حیوانی مثل جوامع انسانی  وجود دارد. در سال ۱۹۵۳، در جزیره ژاپنی کوشیما، گروهی از دانشمندان که به مطالعه رفتار میمون‌ها سرگرم بودند ابتکاری را مشاهده کردند که یک ... بیشتر بخوانید »

معرفی Proterosuchus

    نام: Proterosuchus طبقه بندی: مهره داران، خزنده چهرگان، دوکاوان، شاه خزنده ریختان، شاه سوسمارشکلان، نخست سوسماران نوع تغذیه: گوشتخوار اندازه: بین یک و نیم  تا ۲. ۲ متر طول مکان‌های کشف: چین و آفریقا زمان زندگی: تراسیک توضیحات: فرم گذرمیانی فرگشت شاه خزندگان به دایناسور‌ها بیشتر بخوانید »

معرفی نهنگ راهرو آمبولوستوس

فسیل نهنگ Ambulocetus

نام: آمبولوستوس،  Ambulocetus طبقه بندی: مهره‌داران، پستانداران، آب‌بازسانان نوع تغذیه: گوشتخوار اندازه: ۳ متر طول مکان کشف: پاکستان زمان زندگی: دوره ائوسن (۵۰ تا ۴۸ ملیون سال قبل) توضیحات:از اجداد نهنگ امروزی فسیل: بیشتر بخوانید »

معرفی ماهی پا دار Panderichthys

فسیل ماهی اجداد چهارپا Panderichthys

نام: Panderichthys طبقه بندی: مهره داران، گوشتی بالگان نوع تغذیه: گوشتخوار اندازه: حدود ۹۰تا ۱۳۰ سانتی متر طول. زمان زندگی: دوونین (حدودا ۳۸۰ ملیون سال قبل) توضیحات: یکی از فرم‌های گذرمیانی بین ماهی‌ها و چارپایان   بیشتر بخوانید »

معرفی موجود قدیمی Pikaia

فسیل موجود قدیمی دریایی

نام: پیکایا، Pikaia طبقه بندی: طناب داران، سر طناب داران نوع تغذیه: نامشخص اندازه: حدودا ۳۴ میلی متر طول. مکان کشف: کانادا زمان زندگی: اواسط دوران کامبرین، ۵۳۳ ملیون سال پیش میزان فراوانی فسیل: بسیار زیاد توضیحات: فرم گذر میانی از بی‌مهرگان به ماهی‌ها. تصویر یک نمونه فسیل: بیشتر بخوانید »

از ما حمایت کنید!

تمام کتاب‌ها و فیلم‌های مستند در سایت به صورت رایگان ارائه می‌شوند.

اگر می‌توانید از ما حمایت کنید تا بتوانیم هزینه‌های نگهداری سایت را تامین کنیم

می‌خواهم کمک کنم

برو به صفحه اول سایت