میمون‌ها می‌توانند صحبت کنند اگر…

صحبت کردن میمون ها

میمون‌ها، این عموزادگان باهوش ما انسان‌های هوموساپینس، قابلیت صحبت کردن دارند اما مغزشان اجازه این کار را نمی‌دهد!

به‌تازگی محققان به نتایجی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد آناتومی و مجرای فیزیکی صوتی در میمون‌ها مثل ما انسان‌هاست، اما مغز آن‌ها ساختار مناسبی برای صحبت کردن ندارد.

یکی از محققان دانشگاه وین می‌گوید:«دستگاه آوایی میمون‌ها می‌تواند هزاران کلمه را تولید کند» اما سیم‌کشی مغز آن‌ها برای این‌کار سازگاری و فرگشت پیدا نکرده است.

محققان دانشگاه پرینستون با استفاده از اشعه ایکس ویدیوهایی از آناتومی صوتی میمون‌ها مانند زبان، لب‌‌ها و حنجره آن‌ها تهیه و سپس کارشناسان آزمایشگاهی دیگر این اطلاعات را به یک الگوی رایانه‌ای تبدیل کردند که توانست طیف آوایی یک میمون را بر اساس ویژگی‌های فیزیکی پیش‌بینی و شبیه‌سازی کند.

گفتار در انسان از یک منبع صوت تولید شده از حنجره نشات می‌گیرد که به واسطه موقعیت‌های مختلف مولفه‌های آناتومی آوایی مانند لب‌ها و زبان تغییر می‌کند.

محققان متوجه شدند که یک میمون‌ها اگر دارای توانایی عصبی برای صحبت کردن بود، می‌توانست با دستگاه صوتی خود هر پنج حرف صدادار و حتی جملات کامل را به صورت قابل فهم ادا کند.

اسکن حنجره و آناتومی میمون

اسکن حنجره و آناتومی میمون

اما چرا میمون‌ها نمی‌توانند صحبت کنند؟ میمون‌ها فاقد کنترل عصبی بر روی عضلات مجرای صوتی خود هستند و نمی‌توانند مثل انسان صوتی برای صحبت کردن تولید کنند. درواقع اگر میمون‌ها مغزی مثل انسان داشتند، قادر به تکلم بودند.

نتیجه این‌که شاید روزی میمون‌ها توانستند صحبت کنند! چون تنها باید مغزشان این توانایی را پیدا کند، چیزی که ما انسان‌ها به لطف فرگشت مدت‌ها پیش پیدا کردیم.

فایل زیر، شبیه‌سازی کامپیوتری صحبت کردن انسان و میمون است که در آزمایشگاه تولید شده است: با من ازدواج می‌کنی؟ (Will you marry me ؟)

شبیه‌سازی صدای انسان

شبیه‌سازی صدای میمون