کلیپ: چه شواهدی برای فرگشت وجود دارد؟

زیست‌شناسان می‌گویند که تمام موجودات زنده روی زمین با یکدیگر ارتباط دارند. اما آیا شواهد محکمی برای اثبات این ادعا وجود دارد که نشان انتخاب طبیعی چگونه عمل می‌کند؟