کلیپ: چه شواهدی برای فرگشت وجود دارد؟

زیست‌شناسان می‌گویند که تمام موجودات زنده روی زمین با یکدیگر ارتباط دارند. اما آیا شواهد محکمی برای اثبات این ادعا وجود دارد که نشان انتخاب طبیعی چگونه عمل می‌کند؟

 

 

از ما حمایت کنید!

تمام کتاب‌ها و فیلم‌های مستند در سایت به صورت رایگان ارائه می‌شوند.

اگر می‌توانید از ما حمایت کنید تا بتوانیم هزینه‌های نگهداری سایت را تامین کنیم

می‌خواهم کمک کنم

برو به صفحه اول سایت