فرگشت تمساح

دانشمندان می‌گویند فسیل یک ماهی چهارپا بیش از پیش به درک فرآیند تکامل کمک کرده است. هرچند بدن این موجود شبیه به ماهی است اما سر آن بیشتر در خشکی به کار می‌آید تا در محیط آب.

مطالعه ای که نتیجه آن در نشریه علمی‌”نیچر” چاپ شده است می‌گوید که این موجود به نام “ونتاستیگا کورونیکا” چیزی شبیه به یک تمساح کوچک بوده است. دانشمندان می‌گویند که این گونه ۳۶۵ میلیون ساله در نهایت به یک بن بست تکاملی برخورد.

حدود صد میلیون سال پیش از آنکه دایناسورها شروع به گام زدن بر پهنه زمین کنند، ونتاستیگا در آب‌های کم عمق لتونی (لاتویا) امروزی یافت می‌شد.

به گفته پروفسور پر البرگ از دانشگاه آپسالا در سوئد که محقق اصلی این مطالعه بود، این موجود دارای سری عین تتراپاد بود، موجودی که روی خشکی زیست می‌کرد. با این حال بدن آن همچون ماهی اما با چهار پای بدوی بود.

وی گفت: “از دور، مثل یک تمساح به نظر می‌رسید. اما از نزدیک، متوجه می‌شدید که دارای یک دم ماهی در انتهای بدن و یک پره آبشش در کنار سر است.” “از نظر ساختمان، این موجود بیشتر تغییرات از آبزی به خشکزی را طی کرده بود، اما از نظر عادات شما هنوز به حیوانی می‌نگرید که به آب خو دارد.”

کارشناسان معتقدند که ونتاستیگا منزلگاه مهمی‌در سفر تکاملی موجودات از آب به خشکی بود. دانشمندان زمانی تصور می‌کردند که نحوه تکامل این دوزیست‌های اولیه خطی بوده است، اما این کشف تایید می‌کند که این موجودات در طول مسیر تکاملی خود به شاخه‌های مختلف تقسیم شدند.

پروفسور البرگ به کشف فسیلی به نام تیکتالیک در سال ۲۰۰۴ در کانادا اشاره می‌کند. تصور می‌شود این یک “حلقه گمشده” در شکاف میان ماهی و پستانداران ساکن خشکی باشد.

ونتاستیگا گونه ای است که از نظر زمانی دیرتر ظاهر شده، اما نوع بدوی تر یک حیوان درحال انتقال است. “ونتاستیگا شکاف میان تیکتالیک و قدیمی‌ترین پستاداران ساکن خشکی را پر می‌کند. کلیه این تغییرات در این موجودات پشت بند هم صورت نمی‌گیرد. موزائیکی با تکه‌های مختلف از حیواناتی است که با شتاب مختلف تکامل می‌یابند. ونتاستیگا برخی از مشخص‌های موجودات خشکی را کسب کرده بود، اما هنوز فاقد برخی مشخصه‌های دیگر بود.”

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::