بایگانی/آرشیو برچسب ها : معجزه سلول و داروینیسم

فرگشت و احتمال تشکیل پروتئین‌ها

فرگشت پروتئین

ادعا : پروتئین های ضروری برای بدن بسیار پیچیده هستند. احتمال ساخته شدن تصادفی حتی برای یک پروتئین ساده یک در ده به توان ۱۱۳ می‌باشد. و البته هزاران پروتئین برای شکل‌گیری حیات ضروری هستند. منبع: Watchtower Bible and Tract Society. 1985. Life–How Did It Get Here? Brooklyn, NY, pg. 44. پاسخ: این محاسبات و نتیجه‌گیری حاصل از آن چندین ... بیشتر بخوانید »