بایگانی/آرشیو برچسب ها : مدل توسعه یافتی فرگشتی

مدل توسعه یافته فرگشتی چیست؟

سنتز گسترش یافته فرگشتی

آیا مدلهای امروزی زیست شناسی فرگشتی از نظریه فرگشتی (Evolutionary theory) نیاز به بازنگری (Revision) دارند؟ مطالعات اخیر در حوزه زیست شناسی فرگشتی (Evolutionary biology) محققین را بر آن داشته که بر مبنای شواهد اخیر استدلال کنند که مدل کنونی نظریه فرگشتی که با عنوان “سنتز مدرن فرگشتی” (Evolutionary modern synthesis) شناخته میشود علی رغم استحکام نظری؛ عمق ریاضیاتی و ... بیشتر بخوانید »