پروژه «روز داروین» تمام شد.

بعد از حدود ۱۰ سال، سایت روز داروین به پایان خود رسید. مشکلات مالی، فنی و محتوایی باعث شد تصمیم بگیریم پایان روز داروین را اعلام کنیم. سایت بسته شده و دیگر فعال نخواهد بود.

شاید برای سال آینده بتوانیم سایت جدیدی راه‌اندازی کنیم که بستگی به میزان حمایت، جذب اسپانسرینگ و... دارد.

اگر می‌خواهید به ما کمک کنید یا تماس بگیرید و از وضعیت سایت جدید با خبر شوید، به آدرس زیر بروید.

http://darwin.blog.ir