بایگانی/آرشیو برچسب ها : اثبات اشتباه بودن تکامل

آیا گذر از آب به خشکی امکان پذیر است؟

تکامل از آب به خشکی

ادعا: ماهی‌ها دارای آبشش هستند و بیش از چند ثانیه بیرون از آب نمی‌توانند زنده بمانند. پس باید در یک لحظه آبشش را ازدست بدهند و در چند ثانیه دارای شش بشوند تا بتوانند در خشکی زندگی کنند. این امر امکان پذیر نیست پس موجودات خشک زی نمی‌توانند از ماهی‌ها فرگشت یافته باشند. پاسخ: در ابتدا باید یادآوری کرد که ... بیشتر بخوانید »