گونه و گونه‌زایی

فرگشت چیزی نیست جز تغییر در فراوانی ژن‌ها در گروهی از موجودات زنده در گذر زمان. اگر این تغییرهای ژنی در جمعیتی از یک گونه تجمع یابند، آن جمعیت ممکن است به گونه‌ی جدیدی تبدیل شود. تبدیل یک گونه به گونه‌ای دیگر را گونه‌زایی می‌گویند. گونه‌زایی یکی از جالب‌ترین موضوع‌های زیست‌شناسی است.

گونه‌زایی معمولاً در زمانی طولانی (نسبت به طول عمر آدمی) روی می‌دهد. به همین علت دانشمندان معمولاً نمی‌توانند فرایند پیدایش یک گونه را از گونه‌ای دیگر در آزمایشگاه مشاهده کنند. تنها کاری که در این مورد می‌توانند بکنند، آن است که این فرایند را در محیط‌های طبیعی دنبال، اما بخش‌هایی از آن را در آزمایشگاه دنبال کنند.

لازم نیست که حتماً فرگشت به گونه‌زایی منجر شود. ممکن است گونه‌ای به مرور زمان تغییر کند، اما به گونه‌ی جدیدی تبدیل نشود. در مبحث گونه‌زایی عامل‌های تبدیل یک گونه به دو گونه بررسی می‌شود.

گونه‌زایی تقسیم شدن یک دودمان به دو دودمان است. به عبارت دیگر گونه‌ی جدید در حضور گونه‌ی مادری به وجود می‌آید و مفهوم گونه‌زایی مترادف با از بین رفتن گونه‌‌ی قدیم و پدیدار شدن گونه‌ی جدید نیست.

 ©/ نویسنده: محمد کرام الدینی / بازنشر: http://karamudini.wordpress.com

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::