دانلود ویژه‌نامه۹۴ روزنامه شرق: هومونالدی

روزنامه شرق 94

روزنامه شرق در ویژه‌نامه پایان سال خود و در بخش علم، صفحاتی را با نویسندگی عرفان خسروی به کشف هومو نالدی اختصاص داده است که می‌توانید از لینک زیر آن را دریافت نمایید.

دانلود با فرمت پی‌دی‌اف: سرور دوم

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::