تبار انسان: ساحل‌مردم چادی – Sahelanthropus

فسیل ساحل‌مردم چادی، sahelanthropus

فسیل ساحل‌مردم چادی، sahelanthropus

عنوان علمی: Sahelanthropus tchadensis

عنوان فارسی: ساحل‌مردم چادی

قدیمی‌ترین رقیب برای نخستین انسان‌ساییان یا همان هومینین، «Sahelanthropus tchadensis» یا عنوان فارسی ساحل‌مردم چادی استکه از میان فسیل‌های کشف شده به دست «میشل برونت» و تیمش از سال۲۰۰۱ به بعد شناخته شد.

قدمت آن، با استفاده از روش‌های نسبی تاریخ‌گذاری زیستی، بین ۷ تا ۶ میلیون‌سال قبل ارزیابی شده است. « Sahelanthropus tchadensis» به چند علت یک تاکسون مهم به شمار می‌رود.

محل کشف فسیل‌ ساحل‌مردم چادی

محل کشف فسیل‌ ساحل‌مردم چادی

نخست اینکه در سایتی به نام «توروس‌-منالا» واقع در چاد در غرب آفریقای مرکزی یافت شده است. این منطقه بخشی از ساحل (Sahel) * بوده و درست در شمال آن امروزه بیابان صحرا قرار گرفته است. اما این منطقه در ۷ تا ۶ میلیون سال قبل بسیار متفاوت بود. شواهد جغرافیایی و دیرین‌شناختی نشان می‌دهد که این هومینین بالقوه در زیستگاه مرکبی مشتمل بر دریاچه‌ها، درختزارهای پوشیده از علقب و رودخانه‌های احاطه شده یا جنگل‌ها زندگی می‌کرده است.

ما این موضوع را از آنجایی می‌دانیم که زمین‌شناسان می‌توانند با نگریستن به سنگ‌ها، آثار رسوباتی را شناسایی کنند که فقط در ساحل یک دریاچه رسوبگذاری می‌شوند؛ همچنین به این علت که مهره‌داران یافت شده در این سایت، شامل ماهیان آب شیرین، جانوران جنگل‌زی، جانوران درخت‌زارها و نیز جانوران چرا کننده‌اند.

دوم اینکه این هومینین یافت شده، شامل یک جمجمهٔ تقریبیا کامل اما در هم ریخته، و نیز دو آروارهٔ پایین است. یژوهشگران درگیر در تفسیر این یافته‌های چاد، از تکنیک‌های انسان‌شناسی مجازی برای «مرتب کردن» این جمجمه استفاده کرده‌اند. این عمل اجازه می‌دهد که بتوان آن را مشخصا با سایر هومینین‌های مؤخرتر و با شامپانزه‌ها مقایسه کرد.

فسیل انسان اولیه ساحل مردم چادی

مغز درون کاسهٔ سر ساحل‌مردم چادی یا به اختصار S.tchadensis به اندازهٔ مورد مشابه خود در شامپانزه است، اما بخش بالایی صورتش دارای برآمدگی‌های ابرویی، مشابه آن چیزی است که در هومینین‌هایی با کمتر از نصف عمر زمین‌شناختی آن مشاهده می‌شود.

چهره بازسازی شده ساحل‌مردم چادی

چهره بازسازی شده ساحل‌مردم چادی

آروارهٔ پایین‌تر ضخیم‌تر از آروارهٔ شامپانزه‌های امروزی است و در مورد دندان‌های نیش، فقط نوک آنها بیرون می‌زند نه مانند شامپانزه‌ها که طرفینِ دندان‌های نیش نیز در آنها بیرون است.

آیا برآمدگی‌های ابرو، استخوان ستبر آروارهٔ پایین و نیز دندان‌های نیشی که فقط در نوک‌ها بیرون زده‌اند، برای کسب اطمینان از اینکه S.tchadensis یک هومینین ابتدایی و نه جد مشترک شامپانزه‌ها و انسان‌ها، یا عضوی از دودمان پانین و یا عضوی از یک کلاد منقرض شدهٔ دیگر است، مدرک و گواه کافی به شمار می‌رود؟

نه، به هیچ وجه! دیرین‌انسان‌شناسان متقاعد نشده‌اند که S.tchadensis یک هومینین باشد.

یک ایدهٔ قریب‌ به‌یقین نادرست این است که آن، فسیل یک گوریل باشد. اگر S.tchadensis هومینین اولیه باشد، آنگاه موقعیت سایت مورد نظر در غرب آفریقای مرکزی، به این معتا خواهد بود که نخستین اعضای تبار انسان، در قیاس با آنچه که دیرین‌انسان‌شناسان پیشتر می‌اندیشیدند، منطقهٔ بسیار وسیع‌تری را از آفریقا اشغال کرده بوده‌اند.

* به‌همین علت است که نام این گونه، ساحل‌مردم چادی، یعنی انسانی از کشور چاد و منطقه ساحل نام‌گذاری شده است.