نزدیکی ژنتیکی شامپانزه به انسان

براساس یک رشته تحقیقات تازه، شامپانزه از لحاظ ژنتیکی به حدی به انسان نزدیک است که در واقع باید آن را در خانواده ای که انسان نیز بدان تعلق دارد (هومو) جای داد. دانشمندان دانشکده پزشکی دانشگاه ایالتی وین در دیترویت آمریکا، ژن‌های کلیدی انسان و چند گونه میمون (ape) را مورد آزمایش قرار دادند و دریافتند که “کدهای حیات” انسان ۴/۹۹ درصد با شامپانزه اشتراک دارد.

این گروه از محققان پیشنهاد می‌کنند که شامپانزه و میمون دیگری به نام بوبونوس که پیوند نزدیکی با شامپانزه دارد، در گونه هومو (Homo) قرار داده شوند. انسان نیز به گونه هومو متعلق است. انسان، که نام علمی‌آنها هوموسیپین است، درحال حاضر تنها ارگانیسم زنده این گونه است، هرچند برخی از موجودات منقرض شده مانند نئاندرتال‌ها (هومو نئاندرتالیس) نیز بخشی از این گروه هستند.

قیاس شش گونه

Schimpanse_zoo-leipigدکتر درک وایلدمن، که نتایج این مطالعه را به کمک همکارانش در نشریه “اقدامات آکادمی‌ملی علوم” آمریکا چاپ کرده است می‌گوید: “از زمانی که مردم به مطالعه تکامل پستانداران عالی پرداختند، این شکاف میان انسان و میمون‌ها وجود داشت.” وی به بی‌بی‌سی گفت: “و به این ترتیب آنچه ما نشان داده ایم این است که شباهت انسان و شامپانزه به یکدیگر در عمل بیش از شباهت هر یک از آنها به سایر میمون‌هاست.”

علوم نوین ژنتیک از طریق ارزیابی شباهت کدهای دی ان ای میان گونه‌های مختلف، ابزار تازه ای برای تعیین نزدیکی و پیوند میان این گونه‌ها در اختیار محققان می‌گذارد. این شیوه فاصله زیادی با شیوه‌های سنتی برای دسته بندی ارگانیسم‌های زنده که براساس شباهت ظاهری آنها انجام می‌شد دارد.

تیم دانشگاه دیترویت در تحقیقات خود به مقایسه ۹۷ ژن مهم از شش گونه مختلف پرداخت. این گونه‌ها شامل انسان، شامپانزه، گوریل، اورانگوتان، میمون‌های جهان کهن و موش بود. دانشمندان براساس این قیاس یک شجره تکاملی که میزان قرابت میان ارگانیسم‌ها را محاسبه می‌کرد خلق کردند. براساس این تحلیل، شامپانزه‌ها و انسان با ۴/۹۹ درصد شباهت ژنتیکی، شاخه‌های مجاور را در شجره خانوادگی اشغال می‌کنند. شاخه بعدی در این شجره به گوریل‌ها، اروانگوتان و بعد از آنها میمون‌های جهان کهن قرار می‌گیرند.

هیچ یک از پستانداران عالی پیوند نزدیکی به موش نداشتند. دکتر وایلدمن گفت: “می‌توان گفت که انسان‌ها و شامپانزه‌ها همانقدر به هم نزدیک هستند که، برای مثال، اسب و خر.”

وی گفت: “از زمان ارسطو این پنداره وجود داشت که انسان در راس زنجیره ای بزرگ حیات قرار دارد موجودات ساده تر در رده‌های پایین تر زنجیره می‌ایستند. اما درحالی که این موضوع برای برخی از مردم کاملا مشهود به نظر می‌رسد، داده‌ها ظاهرا چنین چیزی نمی‌گوید.”

با این حال همه دانشمندان با نتیجه گیری گروه دکتر وایلدمن موافق نیستند و شامپازه را متعلق به گونه هومو نمی‌دانند. درحالی که گروه دیترویت شباهت انسان و شامپانزه را ۴/۹۹ درصد رقم می‌زند، سایر محققان در سال گذشته آن را حدود ۹۵ درصد ارزیابی کردند.  اما آیا جابجایی طبقاتی شامپانزه‌ها وضعیت این حیوانات را بهبود خواهد بخشید.

یک سخنگوی گروه حفاظت از محیط زیست “بنیاد جین گودال” نسبت به این مساله ابراز تردید کرد و گفت جدا از این که این موجود را در چه طبقه و گروهی قرار دهیم، مشکل از میان رفتن زیستگاه آنها و شکار تجاری گوشتشان ادامه خواهد یافت.

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::