انسان مغز بزرگ خود را مدیون یک ژن ناقص است

انسان احتمالا مغز بزرگ خود را مدیون یک جهش ژنتیکی است که دو میلیون و چهارصد هزار سال قبل روی داد.

این نتیجه مطالعه ای است که اخیرا در نشریه “نیچر” چاپ شده است. انسان‌های امروزی بدون استثنا حامل این ژن جهش کرده هستند، اما سایر پستانداران عالی از جمله شامپانزه حامل نمونه جهش نکرده این ژن هستند. این تغییر ممکن است به جمجمه امکان داده باشد شکل تازه ای به خود بگیرد و فضای لازم را برای رشد مغز فراهم کند.

دانشمندان می‌گویند این تغییر در یک ژن مرتبط با عضلات آرواره که ما از آن برای جویدن و گاز زدن استفاده می‌کنیم رخ داد و احتمالا نخستین تفاوت ژنتیکی در زمینه‌های عملی و کارکردی میان انسان و سایر پستانداران عالی است. براساس تحقیقاتی که در نشریه نیچر منتشر شده است، این تغییر ژنتیکی تقریبا دو میلیون و چهارصد هزار سال قبل روی داد و این همان دوره ای است که نخستین آثار فسیلی از اجداد انسان که دارای جمجمه‌های مدور و آرواره‌های کوچک بودند ظاهر می‌شود.

جمجمه انسان از آن زمان تاکنون سه برابر شده و همزمان آرواره او عقب نشسته است.

محققان آمریکایی بر این باورند که این نقص ژنتیکی با کوچک کردن آرواره باعث شد از فشار بر جمجمه کاسته و در نتیجه انبساط آن ممکن شود. با رشد جمجمه فضای بیشتری برای رشد مغز فراهم شد.

کمتر کسی است که امروزه نظریه تکامل و اینکه انسان از نسل پستانداران عالی است را انکار کند. اما این پرسش که این فرآیند چگونه به وقوع پیوست موضوع بحث و جدل‌های زیادی بوده است.

با توجه به این که پروژه رمزگشایی از ژن‌های شامپانزه به زودی تکمیل می‌شود، این ژن می‌تواند نخستین شاخص اختلافات متعدد ژنتیکی باشد که اساس انسان بودن ما بر آنها استوار است.