کلیپ: چگونه دست‌های کارآمدی پیدا کردیم؟

ویدئویی کوتاه درباره ساختار دست انسان و مقایسه‌ی آن با پسرعموهای‌مان(شامپانزه‌ها و گوریل‌ها)!