آیا انفجار یک ابرنواختر علت راه رفتن اجداد انسان روی دو پا شد؟

تکامل انسان راه رفتن روی دو پا

راه رفتن روی دو پا باعث شد اجداد انسان قابلیت استفاده از دست‌ها را کشف کرده و یک برتری نسبت به سایر گونه‌های مثل خود پیدا کند. استفاده از ابزار، شکار، دفاع از خود، پیمودن مسیرهای طولانی و.. از مهم‌ترین اتفاقات راه رفتن روی دو پا بود. اما چرا و چگونه اجداد اولیه انسان توانستند روی دو پا راه بروند؟

عده‌ای از دانشمندان می‌گویند انفجارهای ابرنواختری که ۷ میلیون سال پیش در کهکشان راه‌شیری آغاز شده بود، ممکن است بر فرگشت و تکامل انسان اثر گذاشته باشد.

پرجرم‌ترین ستاره‌های عالم، زندگی خود را با انفجاری عظیم به نام ابرنواختر به پایان می‌برند. یک ابرنواختر زمانی رخ می‌دهد که یک ستارهٔ در حال مرگ شروع به خاموش شدن می‌کند.انفجار ابرنواختری انرژی زیادی از خود منتشر می‌کند که بر سایر اجرام آسمانی اثر می‌گذارد.

به نظر دانشمندان، انفجارهای ابرنواختری در ۷ الی ۲ میلیون سال پیش، باعث شده جو زمین ۵۰ برابر بیشتر یونیزه شده باشد. مولت اخترشناس می‌گوید: ما براساس استناد به اندوخته آهن ۶۰ بستر دریاها، پرتوهای کیهانی که ممکن است از انرژی ابرنواختر در فاصله یاد شده ایجاد شود را شبیه‌سازی و یونش اتمسفر را بررسی کردیم. طبق محاسباتمان در آن دوره سطح یونش جو پایینی زمین احتمالا ۵۰ برابر میزان اصلی‌اش شده است.

این یعنی، آزاد شدن حجم عظیمی از الکترون‌ها که منجر به ایجاد رعد و برق‌های بیشتر و شدیدتر در زمین شده که می‌توانستند جنگل‌ها را آتش زده و زمینه رشد بیشه‌زارها و علف‌زارها را فراهم کنند. در این بیشه‌زارها اجداد اولیه انسان(هوموساپینس) زندگی می‌کردند.

فرآیند راه رفتن روی دو پا از مدت‌ها پیش آغاز شده بود اما ممکن است انفجارهای ابرنواختری سرعت این فرآیند را بیشتر کرده باشد. چرا که اصل بقای یک جانور و موجود، انطباق‌پذیری و سازگاری با محیط زندگی خود است.

خلاصه این‌که، احتمالا انفجارهای ابرنواختری با تغییر محیط زندگی اجداد انسان، سرعت فرگشت و راه رفتن روی دو پا را سریع‌تر کردند.

 

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::