معرفی کتاب: روان‌شناسی تکاملی دانشی نوین در کاوش ذهن

روانشناسی تکاملی دیوید باسمشخصات کتاب:

  • نام کتاب: روان‌شناسی تکاملی، دانشی نوین در کاوش ذهن
  • نویسنده: دیوید باس
  • مترجم: آرش حسینیان
  • ناشر: مثلث
  • سال چاپ: ۱۳۹۵

مطلع شدیم به تازگی آخرین ویرایش جلد اول کتاب روان‌شناسی تکاملی توسط نشر مثلث به چاپ رسیده رسیده است.

خرید جلد اول کتاب از شهر کتاب یا کاروژ .

خرید جلد دوم کتاب از سایت مترجم .

معرفی:

اگر برای چند هفته با پای برهنه راه بروید، کف پایتان پینه خواهد بست، اما اگر چند هفته با اتومبیل رفت و آمد کنید لاستیک اتومبیلتان ضخیم‌تر نخواهد شد! چرا؟

پای شما و لاستیک اتومبیل هر دو از قوانین فیزیک پیروی می کنند و اصطکاک، اشیاء فیزیکی را می ساید، نه اینکه آن ها را ضخیم‌ تر کند. اما پای شما، برخلاف لاستیک اتومبیل، تحت قوانین دیگری عمل می کند، قوانین تکامل زیستی. برای اینکه بفهمیم ویژگی های روانی و جسمانی امروزمان چرا و چگونه شکل گرفته‌ اند، باید داستان انسان را تا گذشته‌ های خیلی دور، بسیار دورتر از تاریخ مکتوب چند هزار سال اخیر دنبال کنیم. اگر چنین کنیم، بسیار بهتر خواهیم فهمید …

خلاصه عناوین

تکامل پیش از داروین

نظریه انتخاب طبیعی و جنسی داروین

نقش انتخاب طبیعی و جنسی در نظریه تکاملی

بررسی سازگاری و انتخاب طبیعی

بدفهمی رایج درباره نظریه تکاملی

در باب خاستگاه انسان امروزی