تکامل از پا به دست منتقل شد

دانشمندان ممکن است این معما را که چگونه دستان انسان برای ساختن و کار با ابزار سنگی کارآمد شد حل کرده باشند. تیمی‌از محققان در نشریه “تکامل” گزارش داده اند که تغییرات در دستان و انگشتان دست انسان از آثار جانبی تغییرات در پای ما است. به گفته آنها این نشان می‌دهد که ظرفیت ایستادن و راه رفتن روی دو پا ارتباطی بنیادی با ظهور فن ساختن و کار با ابزار سنگی دارد.

دانشمندان از یک مدل ریاضی برای شبیه سازی تغییرات استفاده کردند. با این حال بعضی از محققان این رویکرد را زیر سوال برده اند. کمپبل رولیان محقق در دانشگاه کالگاری کانادا که این مطالعه را هدایت کرده است، گفت: “این به نظریه ‘نزول انسان’ چارلز داروین برمی‌گردد. او از جمله اولین کسانی بود که رابطه میان استفاده از ابزار سنگی و راه رفتن روی دو پا را بررسی کردند.”

او افزود: “ایده او این بود که اینها رویدادهای جداگانه و سلسله مراتبی بودند – اینکه راه رفتن روی دو پا دست را آزاد گذاشت تا برای سایر مقاصد تکامل یابد. “آنچه ما در مطالعه خود نشان دادیم این بود که تغییرات در دست و پا تحولاتی مشابه هستند … و تغییرات در یکی دارای آثاری جانبی است که در دیگری خودنمایی می‌کند.”

تغییر شکل

دکتر رولیان و همکارانش برای مطالعه این تحولات، اندازه گیری‌هایی در دست و پای انسان و شامپانزه انجام دادند. هدف دریافتن این مساله بود که دست و پای اجداد انسان زمانی که بیشتر شبیه شامپانزه بودند چگونه تکامل یافت.

اندازه گیری‌های محققان نشان داد که ارتباط تناتنگی میان بخش‌های مشابه دست و پا وجود دارد. دکتر رولیان گفت: “بنابراین اگر انگشت شصت پای بلندی داشته باشید، معمولا انگشت شصت دستتان هم بلند خواهد بود.”

او افزود: “یکی از دلایل تناسب میان انگشتان دست و پا این است که ‘دستورالعمل’ ژنتیکی مشابهی دارند و تغییرات کوچک در این دستورالعمل می‌تواند به طور موازی بر دست و پا اثر بگذارد.”

محققان با استفاده از این داده‌ها توانستند شبیه سازی ریاضی تغییرات تکاملی را ترتیب دهند. دکتر رولیان توضیح داد: “ما از این مدل ریاضی برای شبیه سازی فشار تکاملی بر دست و پا استفاده کردیم.” دانشمندان با شبیه سازی تکامل شکلی در دست و پا، دریافتند که تغییرات در پا باعث تغییرات موازی در دست، به خصوص در زمینه ابعاد نسبی انگشتان می‌شود. به گفته دکتر رولیان این تغییرات موازی یا آثار جانبی، ممکن است یک عامل مهم تکاملی بوده باشد که به اجداد انسان از جمله نئاندرتال‌ها امکان داد در زمینه فناوری ساخت و استفاده از ابزار سنگی به مهارت برسند.

رابین کرامپتون استاد آناتومی‌دانشگاه لیورپول بریتانیا این مطالعه را خیلی جالب خواند اما گفت سوالاتی در مورد آن دارد. او به بی بی سی گفت: “من شخصا قانع نشده ام که پا و دست شامپانزه یک مدل مناسب [از دست و پای اجداد انسان] باشد – پای گوریل مناطق پست ممکن است از این نظر جالب تر باشد.”

پل اوهیگینز استاد آناتومی‌در دانشکده پزشکی‌هال یورک در بریتانیا گفت: “این نتایج کاملا مهیج است و بدون شک آزمایش‌ها و مطالعات بیشتری را باعث خواهد شد.”

© / بی‌بی‌سی. دی۱۳۸۸

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::