بازی تکامل اعتماد!

بازی تکامل اعتماد

شالوده اصلی نظریه تکامل فرهنگی این است که فرهنگ هم مانند حیاط به وسیله گوناگونی و انتخاب تحول پیدا می‌کند. گوناگونی: مردم باورها و رفتارهای مختلفی دارند که هر روز هم به آنها اضافه می‌شود. انتخاب: مردم سعی می‌کنند از قهرمانان و بزرگان پیروی کنند و رفتار و باورهای آنها را اختیار کنند.

(یادداشت: این همان تئوری «میم» ریچارد داوکینز نیست، که مانند ژنها، ایده‌ها به هم به صورت تکه‌های گسسته می‌آیند و با دقت بالا کپی می‌شوند.)

دلیلی که من فکر می‌کنم تکامل فرهنگی امیدوار کننده است این است که ممکن است همه علوم انسانی را در خود ادغام کند: روانشناسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد، مردم‌شناسی، علوم سیاسی، علوم اعصاب، بیولوژی. بزرگترین مسائل زمان ما کاری به مرزهای سنتی آکادمیک ندارند — در نتیجه زمان بسیار مناسبی است که زبانی مشترک بین علوم و علوم انسانی اختیار شود.

بازی تکامل اعتماد تکامل فرهنگی

اما بازی اعتماد!

این بازی در نظریه بازی به عنوان معضل زندانی شناخته می‌شود. داستان از آنجایی آغاز می‌شود که دو مظنون به ارتکاب جرم می‌توانند به یکدیگر را لو بدهند (“تقلب کنند”) یا ساکت بمانند (“همکاری کنند”). من به دو علت تصمیم گرفتم که از این داستان استفاده نکنم ۱) در این مثال «همکاری» دو بازیکن برای جامعه بد است، و ۲) غیر واقعی است، خبرچین پایش را از زندان بیرون بگذارد دخلش آمده!

خلاصه

در این بازی یاد می‌گیرید استراتژی‌های تکاملیِ خودخواهانه و فداکارانه در برخورد با سایرین چگونه عمل می‌کند.