همایش دو روزه تکامل زیستی دانشگاه تهران

دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه تهران، در روزهای ۲۶ و ۲۷ اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۶، همایشی دو روزه درباره‌ی نظریه و مفهوم تکامل دارد که آن را از ابعاد گوناگون بررسی می‌کند.

برنامه‌ی همایش دو روزه تکامل زیستی به شرح زیر می‌باشد:

عناوین روز اول / سخنران

 • فلسفه تکامل – دکتر رضا ندرلو
 • پیدایش و تکامل سلول ها – دکتر شاهرخ صفریان
 • استراتژی های پایدار تکاملی – دکتر مهدی صادقی
 • ازخودگذشتگی تکاملی از دیدگاهی فلسفی – دکتر حسن میانداری
 • میزگرد – سطوح انتخاب طبیعی

عناوین روز دوم/ سخنران

 • لامارکیسم – دکتر الهه الهی
 • خاستگاه گونه ها – دکتر عطا کالیراد
 • نگاهی فلسفی به معادله ی پرایس – دکتر هادی صمدی
 • نخستین رویارویی ها با نظریه تکامل داروین در سرزمین های اسلامی – دکتر امیرمحمد گمینی
 • ورود نظریه تکامل به ایران – عرفان خسروی
 • میزگرد – کژفهمی های مرسوم در باب داروینیسم نوین

از ما حمایت کنید!

تمام کتاب‌ها و فیلم‌های مستند در سایت به صورت رایگان ارائه می‌شوند.

اگر می‌توانید از ما حمایت کنید تا بتوانیم هزینه‌های نگهداری سایت را تامین کنیم

می‌خواهم کمک کنم

برو به صفحه اول سایت