همایش دو روزه تکامل زیستی دانشگاه تهران

دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه تهران، در روزهای ۲۶ و ۲۷ اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۶، همایشی دو روزه درباره‌ی نظریه و مفهوم تکامل دارد که آن را از ابعاد گوناگون بررسی می‌کند.

برنامه‌ی همایش دو روزه تکامل زیستی به شرح زیر می‌باشد:

عناوین روز اول / سخنران

 • فلسفه تکامل – دکتر رضا ندرلو
 • پیدایش و تکامل سلول ها – دکتر شاهرخ صفریان
 • استراتژی های پایدار تکاملی – دکتر مهدی صادقی
 • ازخودگذشتگی تکاملی از دیدگاهی فلسفی – دکتر حسن میانداری
 • میزگرد – سطوح انتخاب طبیعی

عناوین روز دوم/ سخنران

 • لامارکیسم – دکتر الهه الهی
 • خاستگاه گونه ها – دکتر عطا کالیراد
 • نگاهی فلسفی به معادله ی پرایس – دکتر هادی صمدی
 • نخستین رویارویی ها با نظریه تکامل داروین در سرزمین های اسلامی – دکتر امیرمحمد گمینی
 • ورود نظریه تکامل به ایران – عرفان خسروی
 • میزگرد – کژفهمی های مرسوم در باب داروینیسم نوین