چه مدارکی از فرگشت پشتیبانی می‌کنند؟

شواهد فرگشت موجودات

شباهت استخوان دست و بال در انسان و موجودات دیگر

با ارائه ایده‌هایی در رابطه با فرگشت و انتخاب طبیعی توسط داروین، تحقیقات متعددی صورت گرفت که فرگشت را با استفاده از انتخاب طبیعی پشتیبانی می‌کرد.

در اینجا از نظر چند مورد پشتیبان نظریه تکامل، آنرا بررسی می‌کنیم:

۱. بیوشیمی: در حقیقت بیوشیمی اشاره به واکنش‌ها و مراحل پایه در سلول‌ها دارد. با استنباط به داده‌ها، مشخص شده است که همه جانداران یک جد مشترک داشته‌اند.

۲. آناتومی: شباهت‌های ناشی از ساختارهای اسکلتی در جانداران نشان داده است که همه آن‌ها از جدی مشترک به وجود آمده‌اند.

۳. جغرافیای زیستی: مطالعه جانداران متفاوت در نقاط مختلف جهان کمک به جمع‌بندی تئوری تکامل داروین کرده است. اگر فرگشت واقعا وجود داشته باشد انتظار می‌رود، جاندارانی که به یکدیگر شباهت دارند هستند نزدیک هم باشند. دانشمندان به این نتیجه رسیده‌اند که توزیع جانداران در سراسر دنیا چه در گذشته و چه در حال حاضر طبق الگوی خاصی بوده و روابط ژنتیکی، آن‌ها را به هم مرتبط می‌کرده است.

۴. جنین‌ها: جنین‌های تمامی موجودات زنده شباهت‌هایی باهم دارند که نشان دهنده وجود جد مشترک میان آنان است. مانند جنین انسان که مانند ماهی‌ها شکاف آبششی دارد.

۵. زیست مولکولی: با بررسی توالی‌های ژنی میان گونه‌ها، شباهت‌های بسیاری بین آنان یافت شد.

۶. دیرینه‌شناسی: با بررسی فسیل‌ها شباهت‌های دقیق‌تر و جزیی تری یافت شدند.

۷. نمونه‌های جدید: با مراجعه به روزنامه‌ها و یا هر منبع دیگری در می‌یابید که اکنون نیز جانداران در حال تکامل هستند. مانند باکتری‌های ضد آنتی بیوتیک که در اثر گذشت زمان این ویژگی را کسب کرده‌اند.

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::