دانلود ویژه‌نامه روز داروین ۲۰۲۰

روز داروین ۲۰۲۰

ویژه‌نامه امسال روز داروین تقدیم می‌شود به: قربانیان آبان۹۸، دی و پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین.

این پنجمین ویژه‌نامه‌ای است که توانستیم به شما دوستداران علم تقدیم کنیم. کمی و کاستی‌های ما را ببخشید.

ویژه‌نامه‌های سال‌های گذشته:

سال ۲۰۱۶

سال ۲۰۱۷

سال ۲۰۱۸

سال ۲۰۱۹

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::