استفاده‌ شامپانزه‌ها از ابزار بدون آموزش

شامپانزه ابزارمشاهدات جدید نشان می‌دهد که شامپانزه‌ها می‌توانند برای به دست آوردن چیزهایی که نیاز به ابزار دارد، بدون تماشای دیگران و یادگیری، از ابزار استفاده کنند تا چیزی که می‌خواهند را به دست آورند.

محققان طی انجام یک پژوهش جدید دریافتند که شامپانزه‌ها برای انجام کارهایی مانند پیدا کردن غذا و یا استفاده از ابزارهای مختلف نیازی به آموزش و یادگیری آن از دیگر حیوانات ندارند. این نخستین شواهدی است که نشان می‌دهد شامپانزه‌ها می‌توانند از ابزارهای مختلف برای انجام کارها به خودی خود استفاده کنند.

در باغ وحش Twycross، در انگلستان یک ظرف آب با تکه‌های غذای شناور در مقابل شامپانزه‌ها قرار داده شد و محققان مشاهده کردند که آنها قادر هستند تا با استفاده از چوب این غذاها را از آب بگیرند. محققان دانشگاه بیرمنگام و دانشگاه توبینگن، در یک پژوهش جدید به بررسی چگونگی انجام کارها توسط شامپانزه‌ها آن هم بدون نیاز به آموزش پرداختند.

الیسا باندینی اظهار کرد: «اعتقاد معمول این است که رفتار شامپانزه‌ها ریشه فرهنگی داشته و این امر بسیار شبیه به انتقال فرهنگ در میان گروه‌های مختلف انسان‌ها است. شامپانزه‌هایی که مورد آزمایش قرار گرفتند با موفقیت توانستند به خودی خود از چوب استفاده کنند و دقیقا همان رفتاری را نشان دادند که عموزاده های وحشی آنها از خود نشان می‌دادند.»

نتایج به دست آمده این باور قدیمی که می‌گوید شامپانزه‌ها برای استفاده از ابزار مختلف ابتدا باید این کار را از یکدیگر یاد بگیرند را به چالش کشیده و دلیل این مهارت شامپانزه‌ها را “رفتار پیش از وجود” می‌دانند.

با توجه به ارتباطات ژنتیکی نزدیک بین انسان و شامپانزه ها، احتمال دارد که این موجودات همچنین به خودی خود برخی از اشکال فرهنگ مادری اولیه انسان را اختراع کرده‌اند.

دکتر کلادیو تنی یکی از محققان این پژوهش اظهار کرد: “با توجه به این نتایج، این فرضیه طولانی مدت که میمون‌ها برای یادگیری کارهای مختلف باید به یکدیگر نگاه کنند می‌تواند ناشی از یک توهم انتقال فرهنگی باشد.

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::