گالری

ریشه مشترک حیوانات: جنین‌شناسی

فرگشت جنین

مقایسه رشد جنینی حیوانات مختلف و انسان: براساس کتاب فرگشت نژاد انسان نوشته ارنست هکل، جنین‌شناس آلمانی در سال ۱۸۷۴. در مراحل نخست تشخیص این‌که جنین مربوط به چه حیوانی است، مشکل است اما به مرور شکل و شمایل آن ظاهر می‌شود. تصویری دیگر که زمان‌بندی رشد جنین را به نقاشی کشیده است.   بیشتر بخوانید »

اینفوگرافیک: ۱۰ اندام بی‌فایده و زائد بدن انسان

اندام بی فایده و زائد بدن انسان

از نظر فرگشتی، بدن انسان و دیگر موجودات یک سری اعضای بی‌مصرف دارند. این اندام‌ها هیچ فایده‌ای برای جاندار ندارند و تنها باقی‌مانده اندام‌های اجداد آن جاندار هستند. سلول‌های آن‌ها بیهوده انرژی مصرف می‌کند و به وزن جاندار می‌‌افزایند. این اندام‌ها حجمی را بدن اشغال می‌کنند و عملکرد دیگر اندام‌ها را کاهش می‌دهند و در نهایت ممکن است دچار جراحت ... بیشتر بخوانید »