اینفوگرافیک: تاریخ بشر در یک نگاه

اینفوگرافیک زیر بر اساس گاه‌شمار کتاب انسان خردمند(تاریخ مختصر بشر)، نوشته‌ی یووال نوح هراری طراحی و تهیه شده است.

اینفوگرافیک کتاب انسان خردمند تاریخ مختصر بشر

.