تبار انسان: آردی‌کپی – Ardipithecus

فسیل آردی کپی Ardipithecus

جمجعه بازسازی شده آردی کپی رامید

نام علمی: Ardipithecus

نام فارسی: آردی کپی

دو مجموعهٔ فسیلی دیگر، که ممکن است از یک هومینین اولیه ابتدایی باشد، هر دو متعلق به جنس مشابهی، یعنی «Ardipithecus»(آردی کپی) هستند.

فسیل آردی کپی رامید

فسیل آردی کپی رامید

مجموعهٔ فسیلی قدیمی‌تر، که عمر آن ۵/۷ تا ۵/۲ میلیون سال قبلا تعیین شده است، به گونهٔ «Ardipithecus kadabba»(آردی کپی کادابا) اختصاص دارد و مربوط به منطقهٔ «میدل آواش (Middle Awash) در اتیویی است.

این فسیل‌ها شامل یک آروارهٔ پایینی، دندان‌ها و برخی استخوان‌های غیر جمجمه‌ای است. بسیاری از جوانب این شواهد فسیلی از قبیل دندان‌های نیش بالایی تیز و بلند به شامپانزه‌ها شباهت دارد. بخش کوچکی از ریخت‌شناسی فسیل‌های موجود در این مجموعه شبیه هومینین‌های کهن است، که بعداً دربارهٔ آن‌ها صحبت خواهم کرد.

ادعای در نظر گرفتن آردی کپی کادابا به عنوان یک هومینین، ادعای نیرومندی نیست.

دومین مجموعه از فسیل‌های Ardipithecus مربوط به مناطق «میدل آواش» و «گونا» در اتیویی است. قدمت آن‌ها از حدود ۴/۵ میلیون سال قبل تاریخ‌گذاری می‌شود و ممکن است تا حدود ۴ میلیون سال قبل نیز دوام پیدا کرده باشند.

این مجموعهٔ فسیلی شامل دندان‌ها، بخش‌هایی از چندین آرواره، برخی استخوان‌های کوچک دست و پا و نیز بخشی از سطح زیرین یک جمجمه است.

این فسیل‌ها به جنس Ardipithecus نسبت داده می‌شود، اما در گونه‌ی مجزایی به نام «Ardipithecus ramidus»(آردی کپی رامید)* جا می‌گیرد، زیرا کاشفان آن بر این باورند که دندان‌های نیش آن در مقایسه یا آردی کابادا ، کمتر «انسان ریخت مانند» هستند.

از راست به چپ: شکل پوزه در جنوبی کپی، آردی کپی رامید و شامپانزه

چندین ویژگی آردی رامید را به هومینین‌ها مرتبط می‌کند که قوی‌ترین مدرک در این میان، موقعیت مجرای نخاع است. این منفذ در آردی رامید(Ar.ramidus) جلوتر از شامپانزه‌هاست، اگرچه مانند انسان‌های مدرن تا آن اندازه در جلو قرار ندارد.

هم اکنون دربارهٔ اندازهٔ مغز Ar.ramidus اطلاعاتی در دست نداریم و حتی شواهدمان برای دانستن چگونگی طرز ایستادن و تحرک آن‌ها ناچیز است.

بر حسب اندازه، هر دو یعنی آردی کادابا (Ar.kadabba) و آردی رامید (Ar.ramidus) شبیه به یک شامپانزه‌ی مدرن بالغ و کوچک با وزنی در حدود ۷۰ تا ۸۰ پوند(حدود ۳۱/۷۵۰ تا ۳۰۰/ ۳۶ کیلوگرم.) بوده‌اند.

صورت بازسازی شده آردی رامید

صورت بازسازی شده آردی رامید

با وجود تغییرات در دندان‌ها و قاعدهٔ جمجمه در آردی رامید، که آن را با هومینین‌های کهن مرتبط می‌کند، در مجموع ظاهر آردی رامید بیشتر شبیه به شامپانزه بوده است تا شبیه انسان امروزی.

خلاصه این‌که همهٔ این چهار تاکسون یا گونه‌های متفاوت درون یک جنس متشابه (Ardipithecus) هستند و یا همگی به یک گونه‌ای واحد (A.riramidus) تعلق دارند.

 

* نام گونه از زبان عفاری گرفته شده‌است. بخش نخست نام، آردی در زبان عفاری به معنی طبقهٔ هم‌کف است و رامید به معنی اصل یا ریشه است.

 

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::