اینفوگرافیک: استفاده ابزار توسط حیوانات

انسان‌ها تنها مخلوقاتی نیستند که از ابزار استفاده می‌کنند. ماهی‌های کمان‌گیر از دهان‌شان آب شلیک می‌کنند تا حشرات را صید کنند. هشت‌پاها به‌عنوان سر پناه پوست نارگیل با خود حمل می‌کنند. اورانگوتان‌ها برای یافتن غذا میان گیاهان آبزی قایق‌های کانوی‌ما را قرض می‌گیرند.

رابرت شوماکر زیست‌شناس می‌گوید:«از ابزار استفاده کردن متنوع و شایع است» اما الزاما به معنی باهوش بودن نیست. او می‌گوید:«حتی سعی نمی‌کنیم تا براساس استفاده یا استفاده از ابزار، حیوانات را به لحاظ هوش دسته‌بندی کنیم»

برای برخی از حیوانات، مانند ماهی کمان‌گیر، استفاده از ابزار غریزی است: تمام ماهی‌های این گونه از ابزار استفاه می‌کنند. بعضی دیگر از حیوانات آن‌ها را یاد می‌گیرند: اورانگوتان‌ها قبل از این‌که با کانو، قایق‌سواری کنند، نحوه‌ی استفاده‌ی آن‌ها را توسط انسان نظاذه می‌کردند.

اینفوگرافیک تکامل ابزار در حیوانات