گرامی‌داشت ۲۴ نوامبر، روز چاپ کتاب خاستگاه گونه‌ها

جلد چاپ نخست کتاب خاستگاه گونه‌ها

جلد چاپ نخست کتاب خاستگاه گونه‌ها

۲۴ نوامبر ۱۸۵۹ (۱۵۶ سال قبل)، روزی بود که چارلز داروین کتابِ انقلابیِ خود را با نام «خاستگاه گونه‌ها»(یا منشا انواع) به‌چاپ رسانید. به‌همین مناسبت، در هفتهٔ اول آذرماه بخش‌ها و خلاصه‌هایی از کتاب داروین منتشر خواهد شد. فقط باتوجه به قدیمی بودن ترجمه(بر اساس ترجمهٔ دکتر نورالدین فرهیخته) خواندن متون به تامل بیشتری نیاز دارد.