دانلود مجله گیتانما: ویژه‌نامه هومونالدی

دانلود مجله گیتانمامشخصات:

نقش آفریقای جنوبی در جریان تکامل انسان از نظر اکثر محققان موضوع جانبی جالب توجهی بود، اما بخش اصلی داستان محسوب نمی‌شد. برگر قصد داشت خلاف این موضوع را ثابت کند اما به مدت ۲۰ سال، یافته‌های نسبتا بی‌ارزشش تنها نشان دادند که آفریقای جنوبی دیگر چیزی برای عرضه کردن ندارد.

او بیشتر از هر چیزی می‌خواست فسیل‌هایی را پیدا کند که بتوانند راز اصلی کشف‌نشدهٔ تکامل انسان را روشن کنند؛ منشا سردهٔ(جنس) ما، یعنی انسان(Homo)، با دو تا سه میلیون سال قدمت.

پیش از آن جنوبی‌کپی‌های میمون‌مانند بودند، که نمونهٔ آن جنوبی کپی عفاری Australopithecus afarensis و مشهورترینشان لوسی است، که اسکلتی بود که در ستل ۱۹۷۴ در اتیوپی کشف شد.

از آن نزدیک‌تر به‌ما هم انسان راست‌قامت یا هومو ارکتوس Homo erectus است؛ موجودی با توانایی استفاده از ابزار، برپا کردن آتش و مهاجرت از جایی به جای دیگر روی کرهٔ زمین با مغزی بزرگ و اندامی با اندازه‌هایی مشابه اندام ما. در آن فاصلهٔ یک میلیون سالهٔ مبهم، یک حیوان دو پا به یک انسان اولیه تبدیل شد؛ موجودی که نه تنها با محیطش سازگار بود، بلکه با استفاده از عقلش بر آن جیره هم شد. این تحول چگونه صورت گرفت؟….

 

دانلود ویژه‌نامه : سرور دوم