کشف کهن ترین بقایای انسان در غرب اروپا

انشمندان قدیمی ترین بقایای انسان در اروپای غربی را در محوطه ای باستانی در شمال اسپانیا کشف کرده اند.

قدمت آرواره و دندان هایی که در محوطه معروف آتاپورکا کشف شده از یک میلیون و ۱۰۰ هزار سال تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار سال تخمین زده می شود.

پژوهشگران در نشریه “نیچر” نوشتند این یافته ها شواهد تازه ای از قدمت چشمگیر سکونت انسان در این قاره فراهم می کند.

دانشمندان همچنین ابزارهای سنگی و استخوان حیوانات با برش هایی که گویای قصابی آن توسط انسان است را در محل یافتند.

این کشف شامل بخش هایی از آرواره پایینی یک انسان است. هفت دندان هنوز روی آرواره بود. یک دندان جداشده از آرواره اما متعلق به همان فرد نیز در محل پیدا شد.

اندازه کوچک استخوان ها نشان می دهد احتمالا متعلق به یک زن بوده است._44513631_mandible_eiajm_203

این کشف در سیرا دی آتاپورکا، منطقه ای تپه ماهور در نزدیکی شهر بورگوس در شمال اسپانیا که حاوی مجموعه ای ازغارهای آهکی کهن است انجام شد.

این غارها در گذشته شواهد فراوان و سالمی از سکونت انسان کهن به دست داده و به عنوان یک محوطه میراث جهانی یونسکو تعیین شده است.

بقایای تازه در محوطه باستانی “سیما دل الفانته” پیدا شد یعنی تنها در فاصله چندصد متری از نقاط دیگری که بقایای اروپایی های اولیه قبلا در آنها کشف شده بود.

خوزه ماریا برمودِز دی کاسترو، مدیر مرکز ملی تحقیقات اسپانیا در علوم تکامل انسان در بورگوس که از نویسندگان مقاله نیچر است گفت: “این قدیمی ترین فسیل انسانی است که تاکنون در اروپای غربی کشف می شود.”

مهاجرت باستانی

دکتر برمودز دی کاسترو به بی بی سی گفت که تازه ترین یافته دارای مشخصه هایی است که آن را به هومینین های اولیه (شامل انسان های مدرن، اجداد و خویشاوندان آنها از زمان جدایی از نسل میمون ها) که در دمانیسی در گرجستان در دروازه اروپا کشف شد پیوند می زند.

هومینین های گرجستان حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار سال قبل زندگی می کردند و نماینده مهاجرت اولیه انسان به خارج از آفریقا هستند.

_44513857_tooth_eiajm_203در نتیجه محققان اشاره می کنند که اروپای غربی سکونتگاه جمعیتی از هومینین هایی شد که از شرق آمده بودند.

به گفته دانشمندان زمانی که این مردمان اولیه “غرب را فتح کردند” به گونه ای متمایز – Homo antecessor – یا همان “انسان پیشگام” تکامل یافتند.

دانشمندان اکنون در نظر دارند تحقیق کنند آیا “هومو انتسسور” از اجداد نئاندرتال ها بوده است یا حتی از اجداد گونه ما یعنی “هومو سیپین ها”.

کریس استرینگر، سرپرست بخش سرمنشاء انسان در موزه تاریخ طبیعی لندن گفت تا زمانی که مواد بیشتری در آتاپورکا کشف نشده، او در نسبت دادن گونه تازه به “انسان پیشگام” محتاط خواهد بود.

به هرحال خانم برمودز دی کاسترو از اعضای تیم اکتشاف گفت که یافته تازه فراهم آورنده شواهد قابل اعتماد از قدیمی ترین مورد سکونت انسان در اروپا است.