کشف سرنخ های مهاجرت انسان از آفریقا به کمک علوم ژنتیک

گروهی از کارشناسان علوم ژنتیک می گویند با مطالعه DNA گروهی از مردمان کهن در مالزی، بسیاری از جنبه های نحوه مهاجرت انسان امروزی از آفریقا را روشن ساخته اند.

این دانشمندان می گویند مهاجرت انسان امروزی از آفریقا به سایر قاره ها در تنها یک نوبت در حدود ۶۵ هزار سال قبل صورت گرفته است.

براساس این مطالعه یک گروه واحد از شکارچیان-گردآوران که احتمالا تنها متشکل از چندصد نفر بود پس از خروج از آفریقا مسیر جنوب هند و آسیای جنوب شرقی را در پیش گرفت و در نهایت به استرالیا رسید.

محققان می گویند این مهاجرت در آخرین دوره عصر یخ روی داد، یعنی زمانی که اروپا به علت سرمای شدید هنوز قابل سکونت نبود. به همین دلیل اروپا هزاران سال بعد، نه به وسیله مهاجرانی که مستقیما از آفریقا می آمدند، بلکه توسط شاخه ای از همان گروه اولیه اشغال شد.

نتایج این مطالعه در آخرین شماره مجله “ساینس” چاپ شده است.

این مطالعه بر تحلیل “دی ان ای” میتوکوندریال، نوعی ماده ژنتیکی که تنها از طریق زن به فرزند به ارث می رسد استوار است.

در جستجوی غذای دریایی

دانشمندان همواره تصور می کردند که مهاجرت از آفریقا در حدود ۷۰ هزار سال قبل در یک مسیر شمالی به سوی اروپا و آسیا انجام شد.

اما براساس این مطالعه ژنتیکی، نخستین مهاجران احتمالا به طمع غذای دریایی، مسیر ساحلی اقیانوس هند را در پیش گرفتند و در حدود ۵۰ هزار سال قبل به استرالیا رسیدند.

دکتر مارتین ریچاردز از دانشگاه لیدز در بریتانیا، که در این مطالعه شرکت داشته است، می گوید که نخستین مهاجران احتمالا در پی کاهش منابع غذایی دریای احمر که ناشی از تغییر آب و هوا بود، راه جنوب آسیا را در پیش گرفتند.

وی به بی بی سی گفت: “شاید همین تلنگری بود که آنها را به راه انداخت.”

سرنخ ژنتیکی

زمانی که نخستین انسان های امروزی در آفریقا تکامل یافتند، عمدتا با گوشت شکار حیوانات زندگی می کردند.

اما در حدود ۷۰ هزار سال قبل، آنها به غذاهای دریایی روی آورده بودند.

تحقیقات تازه حاکی است که مهاجران اولیه ۶۵ هزار سال قبل در طول سواحل شبه جزیره عربستان به سوی هند و اندونزی به حرکت درآمدند.

زیرمجموعه ای از همین گروه بعدا در حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار سال قبل به سوی هند و ایران به حرکت درآمد و در خاور میانه و اروپا سکنی گزید.

این داده ها نتیجه مطالعه دو تیم از دانشمندان به روی “دی ان ای” در بومیان مالزی و جزایر آندامان و نیکوبار واقع در اقیانوس هند است.

دانشمندان با مطالعه “دی ان ای” بخشی از سلول های ما به نام میتوکوندریال، می توانند نزدیکی گروه های مختلف انسان ها نسبت به یکدیگر را رقم بزنند.

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::