کشف جد مشترک میمون‌های بزرگ… و همچنین انسان

دانشمندان گونه‌ای جدید از یک میمون(ape) کوچک را کشف کرده‌اند که ممکن است آخرین جد مشترک بین انسان، شامپانزه‌ها و گیبون باشد.

این گونهٔ جدید با عنوان Pliobates cataloniae نام‌گزاری شده که حدود ۱۴ میلیون سال پیش زندگی می‌کرده است. احتمالا پِلیابِیتس(Pliobates) منشا تقسیم درخت فرگشتی به میمون‌های بزرگ(large apes) و میمون‌های کوچک‌تر(lesser apes) بوده است.

این کشف می‌تواند شکافِ فسیلی را پر کرده و سررشتهٔ درختی تمام میمون‌ها(Ape) باشد.

درخت تکامل میمون و انسان

درخت تکاملی هومینوید(میمون‌های کوچک)، هومینید(میمون‌های بزرگ) و انسانیان(شامل تمام هوموها)

هومینویدهای امروزی (hominoid) گروهی از نخستیان(primate) هستند که میمون‌های کوچک مثل گیبون و سیامانگ را شامل می‌شود که در کل به‌نام هیلوباتید(Hylobatidae) شناخته می‌شوند.

همچنین هومینویدها میمون‌های بزرگ مثل اورانگوتان، گوریل و شامپانزه را هم در بر می‌گیرد. آن‌ها همراه با انسان جز خانواده هومینیدها(Hominidae) حساب می‌شوند.

این گونهٔ جدید ویژگیِ هر دو گروه را داشت که نشان می‌دهد می‌تواند یکی از آخرین اجداد مشترک ما باشد.

از پِلیابِیتس حدود ۷۰ فسیل در بارسلونای اسپانیا یافت شده است که قدمت آن‌ها به ۱۱.۶ میلیون سال پیش بازمی‌گردد.

فسیل جد میمون ها Pliobates

اسکن فسیل جمجمه Pliobates

دانشمندان کشف کردند فسیل‌های پیدا شده به یک مادهٔ بالغ با وزنی حدود ۴ و ۵ کیلوگرم تعلق دارد که شبیه به گیبون‌های امروزی است.

جمجمه و پوزهٔ لایا(نامی که برای او گذاشته‌اند)شبیه به گیبون‌ها، اما آناتومی بازو و استخوان مچ دست شبیه به هومینویدهاست. این نشان می‌دهد او با با چرخاندن ساعد می‌توانسته به بالای درختان صعود کند؛ چیزی که در میمون‌های بزرگ امروزی قابل مشاهده است.

طبق بررسی‌های میکروسکوپیِ دندان لایا، رژیم غذایی او شامل میوه‌های نرم بوده است.

سرجیو آلمکیا می‌گوید ما فکر می‌کردیم میمون‌های کوچک از میمون‌های بزرگ فرگشت یافته و مشتق شده‌اند، اما این گونه جدید نشان می‌دهد ممکن است میمون‌های کوچک و بزرگ امروزی از هم‌زیستی هومینویدها سرچشمه گرفته باشند.

مقایسه اندازه گوریل و گیبون

مقایسه اندازه گوریل و گیبون

به‌معنای دیگر، میمون‌های بزرگِ امروزی مثل گوریل و..، از میمون‌های کوچک‌تری مثل گیبون فرگشت یافته‌اند. این یعنی احتمالا اجداد میمون‌های(Apes) امروزی، کوچک‌تر از اندازهٔ امروزیِ آن‌ها بوده‌اند.