کشف بقایای ۵/۳ میلیون ساله انسان اولیه

محققانی که در منطقه “آفار” در شمال اتیوپی مشغول مطالعه هستند می گویند بقایای فسیلی اجداد اولیه انسان از دوره ای که قبلا چیزی در آن کشف نشده بود را یافته اند.

آنها می گویند قدمت دندان ها و قطعات استخوان آرواره این بقایا از سه میلیون و پانصد هزار سال تا سه میلیون و نهصد هزار سال رقم زده می شود و شکاف مهمی در دانش بشر درباره تکامل نوع انسان را پر می کند.

پژوهشگران دانشگاه کلیولند آمریکا برای چهار فصل سرگرم کار در ناحیه “آفار” اتیوپی بوده اند و امسال تحقیقات خود را به نواحی تازه تعمیم دادند.

در همین نواحی تازه بود که آنها معدنی غنی از فسیل ها از جمله دندان و آرواره هومینیدها را یافتند.

این قطعات فسیلی در لایه هایی از صخره ها که قدمت آنها با دقت نسبتا زیاد بین ۵/۳ تا ۹/۳ میلیون سال رقم زده می شود کشف شد.

دکتر یوهانس هیل-سلاسی از سرپرستان تیم تحقیق توضیح داد چرا این موضوع کشف تازه را بسیار مهیج می سازد: “یکی از علل اهمیت زیاد این کشف این است که به عنوان یک چارچوب زمانی که تاکنون چیزی درباره اش نمی دانستیم عمل می کند و همین آن را خیلی مهم می کند چون ما رکوردی شش میلیون ساله از تکامل اولیه انسان در اتیوپی داشتیم اما شکاف های کوچکی اینجا و آنجا در رکورد ما وجود دارد و این کشف از قضا یکی از همین شکاف ها را پر می کند.”

این بقایا در فاصله تقریبا ۳۰ کیلومتری از نقطه ای که محل کشف معروف ترین جد انسان به نام “لوسی” است پیدا شد. لوسی نمونه مونث یک استرالوپیتکوس آفارنسیس است.

اما قدمت این بقایا از لوسی بیشتر است و باید به درک رابطه گونه لوسی با گونه حتی قدیمی تر “استرالوپیتکوس آنامنسیس” کمک کند.

دکتر یوهانس گفت که همچنین استخوان های زیادی از میمون ها، گوزن ها و خوک ها در این نقطه کشف شده که دال بر آن است که این موجودات در محیطی بسیار سرسبزتر و جنگلی تر از آنچه امروز در ناحیه لم یزرع و سنگی آفار می بینیم زندگی می کرده اند.

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::