دانلود کتاب: ویژه‌نامه تکامل مجله قدیمی هدهد

دانلود کتاب فرگشت و تکامل

حدود دو و نیم سال پیش در وبلاگ سایت آگاهی‍، ویژه‌نامه‌ای تحت عنوان مجموعه مقالات تکامل در مجله هدهد منتشر شد.

مجله هدهد به‌تاریخ شهریور سال ۱۳۶۰ مقالاتی را درباره زندگی داروین، فرگشت و سایر مسائل پیرامون آن را منتشر کرد.

در زیر می‌توانید فایل هر مقاله یا تمام مقالات را دانلود نمایید.

دانلود مقاله درباره تکامل ـ عبدالکریم قریب

دانلود مقاله تکامل نخستین  سلول‌ها ـ ویلیام شوف

دانلود مقاله تکامل انسان ـ شرود واشبرن

دانلود مقاله تکامل مغز ـ ماکسول کوان

دانلود مقاله تکامل ذهن ـ لومان

دانلود مقاله برخی جنبه‌های تکاملی زیست‌مندان ـ نورالدین فرهیخته

دانلود مقاله از ریاضیات بیاموزیم، مفهوم تکامل در ریاضیات ـ پرویز شهریاری

دانلود مقاله طبقه‌بندی دانش‌ها، مفهوم تکامل در تاریخ دانش ـ پ.م کدروف

دانلود مقاله تکامل ـ ارنست مایر

دانلود مقاله تکامل شیمیایی ـ عیسی یاوری

دانلود مقاله تکامل جامعه ـ جمشید آزادگان

دانلود مقاله تکامل سیستم‌های محیط زیست ـ رابرت می

دانلود مقاله تکامل شیمیایی و پیدایش حیات ـ ریچارد.ای دیکرسون

دانلود مقاله تکامل گیاهان و جانوران پرسلولی ـ جیمز والنتین

دانلود مقاله مارکس و داروین

دانلود تمام مقالات در یک فایل  – ۹ مگابایت – PDF