چرا شترمرغ در هنگام انقراض دایناسورها منقرض نشد؟

جد دایناسوری شترمرغ

تصویر جد منصوب به شترمرغ

ادعا: فرگشت به ما می‌گوید که پرندگان از دایناسورها به وجود آمده‌اند. می‌دانیم که در اثر برخورد شهاب‌سنگ‌ها دایناسورها منقرض شدند اما پرنده‌ها به علت توانایی پرواز منقرض نشدند. پس چگونه پرنده‌ای مانند شترمرغ که فاقد توانایی پرواز است نابود نشد؟ تکامل‌‌گرایانی که می‌گویند این دایناسور(تصویر بالا) جد شترمرغ است، آیا می‌توانند توجیه کنند چرا منقرض نشده است؟

پاسخ: مخالفان با تصاویری دروغین ادعا می‌کنند که دانشمندان می‌گویند شترمرغ نواده مستقیم یک دایناسور است! در حالی که اصلا چنین نیست. این عکس، عکس دایناسور Struthiomimus است که به سبب شکل راه رفتنش به این نام مشهور شده است. نام استراتیومیموس به معنی «تقلیدکننده از شترمرغ» می‌باشد. این به آن معنی نیست که این دایناسور جد مستقیم شترمرغ است.

برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به این دایناسور میتوانید به استروتیومیموس مراجعه کنید.

حقیقت این است که در تاریخ فرگشتی، عده‌ای از دایناسورهایی که امکان پرواز داشتند اجداد پرنده‌های امروزی شدند و طی ملیون‌ها سال بعد از انقراض دایناسورها پرندگانی که فاقد قابلیت پرواز هستند به وجود آمده‌اند. هیچکس مدعی نشده است که شترمرغ و مرغ و غاز و اردک که فاقد قابلیت پرواز هستند به طور مستقیم از یک دایناسور فرگشت یافته‌اند! این موجودات میلیون‌ها سال بعد از انقراض دایناسورها از سایر پرندگان فرگشت یافته‌اند.

حال به سوال مخالفان بازمیگردیم: چرا پرنده‌هایی که فاقد توانایی پرواز بوده‌اند در اثر شها‌بسنگ منقرض نشدند؟ چون در آن زمان وجود نداشتند و بعدها فرگشت یافته‌اند!

(برای آشنایی با فرم های گذرمیانی فرگشت دایناسور ها به بخش دیرین شناسی مراجعه کنید)

 

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::