نگاهی اجمالی به فرگشت دایناسور ها: قسمت ششم

قسمت ششم:اورنیتوپودا , غزال ها , گاوها , شتر ها و … از نوع دایناسوری!

در قسمت های پیش به بررسی دایناسورهای استگوزور و آنکیلوزور که روی هم تایروفورا نام دارند پرداختیم.بقیه پریدنتال ها باهم در یک گروه دیگر قرار می گیرند که سراپودا نام دارد.نخستین گروه  سراپودها,اورنیتوپودا نام دارد.اورنیتوپود ها دایناسورهای یک تا ده متری بوده اند که مانند علفخواران امروزی در صحراهای آن زمان و در گله های بزرگ می چریده اند البته احتمال دارد,در آغاز هر سال دست به مهاجرت می زده اند.
ابتدایی ترین دایناسورهای این گروه هیسیلوفودون و وابستگان آن بودند که همگی حداکثر دو متر طول داشتند و غالباَ از این کوچکتر بودند.بعد از آنها ایگوانودون را می بینیم که ۵ تا ۷ متر طول داشت و بزرگتر از گروه قبلی بود.دایناسورهای شبیه ایگوانودون زیاد و متنوع بوده اند.اما یکی از آنها به نام اورانوزوروس خصوصیات جالبی داشت و آن بلندی تیغ عصبی در قسمت ستون فقرات پشتی حیوان است که باعث به وجود آمدن کوهان بزرگی در پشت حیوان می شده است و احتمالاَ در تخلیه گرمای بدن به خارج ( مثل گوش فیل ) نیز دخیل بوده است.

آخرین گروه اورنیتوپودها هادروزورید ها نام دارد که متنوع ترین خانواده دایناسورها بوده اند.جالب است بدانید که ردپاهایی از این دایناسورها در ایران یافت شده است و انتظار می رود که در آینده فسیل های بسیار خوبی از آنها در ایران پیدا شود.
ادامه در قسمت های بعد

اورنیتوپودا

Hadorosauridae

ر پای دایناسور در ایران