معنای فسیل انتقالی چیست؟

فسیل انتقالی چیست؟

ادعا: تحقیقات نشان می‌دهند پرندگان امروزی از آرکئوپتریکس مشتق نشده‌اند. پس این حرف که آرکئوپتریکس حلقه مفقودی یا فسیل انتقالی دایناسور‌ها و پرندگان است اشتباه است.

پاسخ: اینکه گفته می‌شود آرکئوپتریکس فسیل انتقالی میان پرندگان و دایناسور هاست به این معنی نیست که آرکئوپتریکس «جد» همه پرندگان امروزی است. فسیل انتقالی به سنگواره ای گفته می‌شود که ویژگی‌های دو گروه مختلف از جانداران را نشان بدهد، و این حرف که فسیل انتقالی به آن معنی است که آرکئوپتریکس جد پرندگان امروزی است اشتباه است.

امروزه به خوبی ثابت شده است آرکئوپتریکس بسیاری از صفات هر دو گروه را داشته و یک جانور حدواسط است.که این یافته ها با سایر سنگواره های دایناسورهای بالدار نیز تایید شده اند. برای مطالعه بیشتر درباره آرکئوپتریکس می‌توانید به بخش دیرین‌شناسی وبسایت مراجعه کنید.

 

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::