معرفی Tiktaalik

تیک تالیک

نام : تیک تالیک ، Tiktaalik

طبقه بندی : مهره داران، گوشتی بالگان، چهار اندام ریختان

نوع تغذیه : گوشتخوار

اندازه : احتمالا یک متر طول داشته، البته فسیل‌های دومتری نیز یافت شده است.

مکان کشف: کانادا، نوناوات، جزیره الیسمیر

زمان زندگی: دوره دوونین

میزان فراوانی فسیل: بسیار زیاد

توضیحات: حدواسط فرگشتی میان ماهی‌ها و چهاراندامگان (تتراپودها).

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به کتاب ماهی درون شما نوشته نیل شوبین یا این مقاله مراجعه کنید.

فسیل تیک تالیک

نمونه فسیل تیک‌تالیک