معرفی Tiktaalik

تیک تالیک

نام : تیک تالیک ، Tiktaalik

طبقه بندی : مهره داران، گوشتی بالگان، چهار اندام ریختان

نوع تغذیه : گوشتخوار

اندازه : احتمالا یک متر طول داشته، البته فسیل‌های دومتری نیز یافت شده است.

مکان کشف: کانادا، نوناوات، جزیره الیسمیر

زمان زندگی: دوره دوونین

میزان فراوانی فسیل: بسیار زیاد

توضیحات: فرم گذر میانی از ماهی ها به چارپایان.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به کتاب ماهی درون شما نوشته نیل شوبین یا این مقاله مراجعه کنید.

فسیل تیک تالیک

نمونه فسیل تیک‌تالیک