معرفی کتاب: یاد جنگل دور

«یاد جنگل دور» اثر «گوردون هاوِل اوراینز» پرنده‌شناس و بوم‌شناس آمریکایی و استاد بازنشسته رشته زیست‌شناسی دانشگاه واشنگتن است.

این کتاب، همراه با مقدمه مفصل و راهگشای مترجم، با بهره‌گیری از مدل انتخاب زیستگاه در پرندگان و شبیه سازی آن با رفتار انسان، به فرضیه ساوانا -علفزاری با درخت‌های پراکنده که نزدیک به ۲۰درصد از سطح خشکی‌های زمین را می‌پوشاند- می‌رسد و واکنش ما را به درختان با شکل‌های مختلف تبیین می‌کند.

نویسنده در کتاب بر اهمیت علفزارهای پلیستوسن در شکل‌گیری رفتارها و احساسات در نیاکان ما در آفریقا تاکید کرده و نشان می‌دهد که بسیاری از رفتارها و سلیقه‌های امروزین ما کماکان متاثر از این میراث کهن ساواناهاست. کتاب دارای ۱۱فصل با این عناوین است: سوت زدن برای عسل، اشباح دشت‌های آفریقا، هزینه سنگین یادگیری، خواندن چشم‌انداز، مار در میان علف‌ها، سامان‌گرفتن و جاافتادن، غرامت به فلفل، میمون آهنگین، نخستین بو، مرتب‌کردن طبیعت و پرنده راهنمای عسل و مار.

عنوان اصلی کتاب مار، طلوع آفتاب و شکسپیر، چگونه تطور علایق و ترس ما را شکل می‌دهد است، اما در نسخه فارسی با توجه به مخاطبین ایرانی به یاد جنگل دور، فرضیه ساوانا و انتخاب زیستگاه در انسان تغییر کرده است.

جانِ سخن اوراینز این است که بسیاری از واکنش‌های انسان به طبیعت تصادفی نیست بلکه ریشه‌ای عمیق در گذشته تکاملی ما دارد و بسیاری از سلیقه‌های ما در زیبایی‌شناسی، نتیجه ماندگار انتخاب طبیعی است.

خواندن این کتاب با تصاویر پرشمار، بی‌شباهت به دفترچه یادداشت‌های شرلوک هولمز برای حل یک معمای جنایی نیست، چراکه همراه با نویسنده در یک جنگل یا موزه آثار هنری قدم می‌زنید.

یاد جنگل دور را کاوه فیض‌اللهی به فارسی برگردانده و نشر نو در ۳۷۵صفحه با شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه به بهای ۶۸هزار تومان آن را منتشر کرده است.