معرفی کتاب: پیدایش انسان نوشته رایش‌هولف

مشخصات:

  • نام کتاب: پیدایش انسان
  • نویسنده: یوزف ه. رایش‌هولف
  • مترجم: سلامت رنجبر
  • ناشر: اگاه

جنس انسان تقریباً دو میلیون سال پیش صرفاً از هیچ به موجود نیامده است. خاستگاه او به میلیون‌ها سال پیش از آن باز می‌گردد. و هر چه بکوشیم، خاستگاه او را ژرف‌تر پژوهش کنیم، بیش‌تر روشن می‌شود که تاریخ حیات ما با تاریخ فرگشت (تکامل) جهان جانداران به‌طور مستقیم در پیوند است. ما محصولی از تکامل طبیعت هستیم، هر چند محصول بسیار غیر معمول و از بعضی جهات نیز ناکامل.

پیشرفت‌های علمی سال‌های اخیر، به نحو کاملاً روشنی نشان داده‌اند که خطوط اساسی طرح تکامل، توسط یافته‌ها. نتایج پژوهش‌ها تائید می‌شوند. ابهامات مربوط به سر منشأ پیدایش انسان در حال روشن شدن هستند. طرح‌ها قابل رؤیت می‌شوند، زیرا پژوهش‌ها در جبهه گسترده‌ای به پیشرفت‌های بزرگی نائل شده‌اند.

زمان درازی است که دیگر این تنها باستان‌شناسی و انسان‌شناسی و یا برخی رشته‌های تخصصی تحقیقات علمی نیستند که به گذشته ما نورافشانی می‌کنند و آن را از تاریکی بیرون می‌آورند، بلکه رشته‌هایی چون فیزیک، هواشناسی، اقیانوس‌شناسی و زیست بوم‌شناسی(اکولوژی) نیز سنگ بناهای اصلی را برای این کار فراهم می‌سازند.
امروزه دانش ژنتیک نوین برای حل این ابهامات منشأ تکامل انسان سخت در تلاش است. در عین حال تحقیقات زبان‌شناسی و زیست‌شناسی انسان نیز در این راستا همواره از اهمییت بیشتری برخوردار می‌شوند.

این کتاب پیدایش انسان را در تعامل با طبیعت مورد بحث قرار خواهد داد. این کتاب قصد ان دارد تا تکامل زیستی (بیولوژیک) انسان را قابل فهم کند. قلم زیبای نویسنده و ترجمه بسیار خوب و روان این کتاب شما را با مسائلی درگیر و آشنا می‌کند که لحظه‌ای نمی‌توانید کتاب را به زمین بگذارید. بسیاری از اطلاعات ما درباره انسان و سیر تکاملی او بر اسطوره‌ها و یافته‌های منسوخ علمی استوار است که با خواندن این کتاب به چالش کشیده خواهند شد و خواننده فرصتی می‌یابد تا اندکی به آنها بیندیشد و صحت و سقم آنها را با دستاوردهای علم زیست‌شناسی در زمانه ما بسنجد.

 

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::