معرفی کتاب: علم تکامل و جامعه

مشخصات کتاب:

  • عنوان: کتاب علم تکامل و جامعهکتاب علم تکامل و جامعه
  • نویسندگان: گروهی از پژوهشگران زیست شناسی تکاملی
  • ترجمه : محمد صبور و حمیده علمی غروی
  • انتشارات: خانه زیست شناسی
  • سال انتشار : ۱۳۸۸

عناوین کتاب

نگاهی به آموزش علم تکامل و طبیعت علم.

تکامل واقعیت است.

منشأ ماده‌ی زنده و تکامل اولیه‌ی آن.

نگرشی کلی به درخت زندگی

بررسی تطبیقی فیلوژنی و آموزش تکامل زیستی

طبیعت انتخاب طبیعی

تکامل از راه انتخاب جنسی

گونه‌زایی،

تکامل زندگی جانوری بر مبنای دیدگاه زمین‌شناختی.

بهره‌گیری از درخت زندگی در تندرستی

فرایند تکامل در جریان است: درک مقاوم شدن در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها

کاربرد تکامل زیستی در راه کشف داروهای نو

تکامل به فیصله یافتن مسائل جنایی کمک می‌کند.

اهلی کردن گیاهان و جانوران تکامل به دست آدمی.

بهره‌گیری از زیست‌شناسی گونه‌های مهاجم در آموزش تکامل.

عنوان کتاب اصلی چنین است”علم تکامل و جامعه: آموزش نسل جدید” . کتاب که در ۱۵ فصل، یک سخن پایانی، یک پیوست و فرهنگ واژه ها تنظیم شده است، در واقع مجموعه ای از مقاله هایی است که در همایش سالانه ی مجمع ملی دبیران زیست شناسی ارائه شده است.

از ما حمایت کنید!

تمام کتاب‌ها و فیلم‌های مستند در سایت به صورت رایگان ارائه می‌شوند.

اگر می‌توانید از ما حمایت کنید تا بتوانیم هزینه‌های نگهداری سایت را تامین کنیم

می‌خواهم کمک کنم

برو به صفحه اول سایت