معرفی کتاب: علم تکامل و جامعه

مشخصات کتاب:

  • عنوان: کتاب علم تکامل و جامعهکتاب علم تکامل و جامعه
  • نویسندگان: گروهی از پژوهشگران زیست شناسی تکاملی
  • ترجمه : محمد صبور و حمیده علمی غروی
  • انتشارات: خانه زیست شناسی
  • سال انتشار : ۱۳۸۸

عناوین کتاب

نگاهی به آموزش علم تکامل و طبیعت علم.

تکامل واقعیت است.

منشأ ماده‌ی زنده و تکامل اولیه‌ی آن.

نگرشی کلی به درخت زندگی

بررسی تطبیقی فیلوژنی و آموزش تکامل زیستی

طبیعت انتخاب طبیعی

تکامل از راه انتخاب جنسی

گونه‌زایی،

تکامل زندگی جانوری بر مبنای دیدگاه زمین‌شناختی.

بهره‌گیری از درخت زندگی در تندرستی

فرایند تکامل در جریان است: درک مقاوم شدن در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها

کاربرد تکامل زیستی در راه کشف داروهای نو

تکامل به فیصله یافتن مسائل جنایی کمک می‌کند.

اهلی کردن گیاهان و جانوران تکامل به دست آدمی.

بهره‌گیری از زیست‌شناسی گونه‌های مهاجم در آموزش تکامل.

عنوان کتاب اصلی چنین است”علم تکامل و جامعه: آموزش نسل جدید” . کتاب که در ۱۵ فصل، یک سخن پایانی، یک پیوست و فرهنگ واژه ها تنظیم شده است، در واقع مجموعه ای از مقاله هایی است که در همایش سالانه ی مجمع ملی دبیران زیست شناسی ارائه شده است.