معرفی کتاب: سوسیوبیولوژی، تلفیق نوین

کتاب سوسیوبیولوژی ادوارد ویلسونمشخصات کتاب:

  • نام کتاب: سوسیوبیولوژی، تلفیق نوین
  • نویسنده: ادوارد ویلسون
  • مترجم: عبدالحسین وهاب‌زاده
  • ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد
  • تعداد صفحه: ۳۶۰

ویلسون سوسیوبیولوژی را به عنوان مطالعه سیستماتیک بنیان‌های زیستی در مورد همه رفتارهای اجتماعی تعریف می‌کند.از لحاظ نظری مسأله اساسی این علم پرسش درباره رفتارهایی است که ظاهراً با اصول انتخاب طبیعی در تعارض هستند، اما به‌راستی چگونه این رفتارها از قبیل فداکاری تداوم و توسعه می‌یابند.

نخستین چاپ کتاب سوسیوبیولوژی در سال ۱۹۷۵ بود که به حق سنتزی مدرن و انقلابی از علوم زیستی خوانده شد، به طوری که انجمن بین‌المللی رفتارشناسان آن را مؤثرترین کتاب قرن بیستم نامیدند. سوسیوبیولوژی حوزه جدیدی از علم است که دربردارنده یافته‌های علوم اجتماعی، زیست‌شناسی و علوم انسانی بوده و دیدگاه‌های بین‌رشته‌ای و جامعی از حقیقت رفتارهای جانوران از جمله انسان ارائه می‌دهد.

این کتاب اغلب به دلیل طرح موضوع تقدیر بیولوژیکی مورد انتقاد واقع می‌شود، موضوعی که زمینه را برای ظهور بحثهای جنجال برانگیز از قبیل کتاب ژن خودخواه نوشته ریچارد داکینس آماده کرد.

در کتاب سوسیوبیولوژی به رفتارهای فردی و اجتماعی جانوران و مفهوم این رفتارها در شرایط گوناگون از قبیل یافتن غذا، پناهگاه، جفت و رویارویی با دشمنان پرداخته می‌شود. در مورد کلونی‌های حشرات مفاهیم جدیدی عنوان می‌گردد، گاهی این کلونی‌ها به عنوان ارگانیزم واحدی تصور می‌شود که در فضای جغرافیایی منتشر شده است یا به عبارتی دیگر وزن این ارگانیزم در نقاط مختلف توزیع شده و دارای صدها تا میلیونها دهان کوچک می‌باشد.

فهرست کتاب:

بخش اول:  تکامل اجتماعی

اخلاق ژن

مفاهیم اولیه سوسیوبیولوژی

محرک‌های اصلی تکامل اجتماعی

اصول مرتبط با زیست شناسی جمعیت

انتخاب گروهی و فداکاری

بخش دوم: سازو کارهای اجتماعی

تکثیر و اندازه گروه

تکوین و تغییرات رفتار اجتماعی

ارتباطات : اصول پایه

ارتباطات: کارکردها سیستم‌های پیچیده

ارتباطات: منشاء و تکامل

تهاجم

فاصله بندی اجتماعی

نظامهای چیرگی

نقش و کاست

جنسیت و جامعه

مراقبت والدینی

بخش سوم: گونه های اجتماعی

چهارقله تکامل اجتماعی

بی مهرگان کلنی زی

حشرات اجتماعی

مهره داران خونسرد

پرندگان

روندهای تکاملی در پستانداران

سم داران و فیل‌ها

گوشتخواران

نخستی‌های غیر انسان

انسان: از سوسیوبیولوژی تا جامعه شناسی

بخشی از مقدمه کتاب

آلبر کامو می‌گوید تنها پرسش فلسفی ‏محوری که پیش روی انسان نهاده شده خودکشی(در کتاب افسانه سیزیف) است که البته انسان نتوانسته پاسخی به آن بدهد. ویلسون با این نظر مخالفت می‌کند، به دلیل اینکه خودآگاه انسان به وسیله فورانهای عاطفی که از ‏مراکز زیرین مغزش یعنی هیپوتالاموس و دستگاه کناری یا لیمبیک می‌آید تحت تأثیر قرار می‌گیرند و ‏خودآگاه به وسیله این هیجانات و عواطف هم ساخته می‌شود و هم به وسیله آن کنترل و مهار ‏می‌شود، پس ویلسون پرسش فلسفی را به این صورت برمی‌گرداند که هیپوتالاموس و لیمبیک که ‏مراکزی هستند که مورد مشورت فیلسوف قرار گرفته‌اند، خود به وسیله چه به وجود آمده‌اند؟

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::