معرفی کتاب: تبار انسان نوشته چارلز داروین

مشخصات:

  • نام کتاب: تبار انسان، اهتمامی در شناسایی شجره‌نامه انسان در تطابق با دیگر جانداران
  • نویسنده: چارلز داروین
  • مترجم: کاوه قدیمی‌
  • ناشر: سبزان، ۱۳۹۹

کتاب «تبار انسان» در سال ۱۸۷۱ میلادی به دست زیست و طبیعت شناس شهیر انگلیسی، چارلز رابرت داروین، در دو جلد به رشته تحریر درآمد. هدف کلی این کتاب شناخت تبار انسان از طریق مقایسه ساختارهای ذهنی و جسمی وی با دیگر جانداران رده پایین است. جلد دوم کتاب در مورد انتخاب جنسی است که به نظر، موضوعی تخصصی است و بنابراین، از ترجمه آن صرف نظر شده است و مطالعه آن به مشتاقان این زمینه واگذار می شود.

تأثیر نظریه تکامل نه فقط بر زیست شناسی بلکه بر علوم انسانی و همه ارکان بشری از اقتصاد گرفته تا جامعه شناسی و سیاست بوده است.

متأسفانه، در زمان حیات داروین، علم ژنتیک و تأثیر مُبرم آن بر موضوع تکامل (فرگشت) کاملاً ناشناخته بود، از این روی، امروزه، بسیاری از سؤال های بی جواب از این طریق به پاسخ های قانع کننده ای دست یافته‌اند.

این نظریه توضیح می دهد که چطور نسل همه موجودات از باکتری تا انسان، به دلیل جهش های ژنتیکی، در حال تغییر و تحول اند و در طول زمانی طولانی به تغییراتی اساسی منجر می شوند و موجودی متفاوت پدید می آورند. علم مجموعه ای از نظریات بر مبنای مشاهدات و تجربیات آزمایشگاهی است و درستی این نظریه ها بستگی به آزمون های مختلفی دارد که از آن ها سربلند بیرون می آید. نظریه تکامل هم از این دسته است و باوجوداینکه از آزمون های مختلفی سربلند بیرون آمده، هنوز هم مخالفان سرسختی دارد. این نظریه به دلیل تعابیر نادرست و متعصبانه با فرضیه اشتباه شده و باعث ایجاد بحث و جدل های داغی شده است که همه از پیش داوری های نامناسب در این زمینه سرچشمه می گیرند.

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::