معرفی پرنده Xiaotingia zhengi

فسیل دایناسور پرنده

نام: Xiaotingia zhengi

طبقه بندی: مهره داران،خزندگان، دایناسور‌ها، خزنده‌کفلان، ددپایان، پیراپرندگان، کهن‌بالان

نوع تغذیه: گوشت‌خوار، حشره‌خوار

اندازه: ۶۰ سانتی متر طول

زمان زندگی: ژوراسیک (۱۵۰ ملیون سال قبل)

 توضیحات: حدواسط فرگشتی دایناسورها و پرندگان

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::