معرفی پرنده Archaeopteryx

آرکئوپتریکس

نام: آرکئوپتریکس، Archaeopteryx

طبقه بندی: مهره‌داران، پرندگان، کهن‌بالان

نوع تغذیه: گوشتخوار، حشره خوار

اندازه: تا ۵۰ سانتیمتر

مکان کشف: نقاط زیادی از آلمان

زمان زندگی: دوره ژوراسیک

توضیحات: حدواسط فرگشتی میان دایناسورها و پرندگان

منبع تصویر آناتومی :کتاب فرگشت و ژنتیک

 

آناتومی دایناسور پرنده Archaeopteryx

آناتومی آرکئوپتریکس

فسیل دایناسور Archaeopteryx

فسیل آرکئوپتریکس. برای نمایش کامل عکس رو آن کلیک کنید