معرفی ماهی پا دار Panderichthys

فسیل ماهی اجداد چهارپا Panderichthys

نام: Panderichthys

طبقه بندی: مهره‌داران، گوشتی‌ بالگان

نوع تغذیه: گوشتخوار

اندازه: حدود ۹۰ تا ۱۳۰سانتی‌متر طول.

زمان زندگی: دوونین (حدودا ۳۸۰ میلیون سال قبل)

توضیحات: یکی از حدواسط‌های فرگشتی میان ماهی‌ها و چهاراندامگان (تتراپودها)