معرفی دوزیست Eocaecilia

دوزیست عهد ژوراسیک Eocaecilia

نام: Eocaecilia

طبقه بندی: مهره داران، دوزیستان، بی‌پاییان

نوع تغذیه: حشره خوار

اندازه: نزدیک ۱۵ سانتی متر طول

مکان کشف: آمریکا، آریزونا

زمان زندگی: دوره ژوراسیک (۲۱۰ ملیون سال قبل)

توضیحات: حدواسط فرگشتی میان مازدندانان و نرم دوزیستان