معرفی دایناسور Sinosauropteryx

دایناسور Sinosauropteryx

نام: Sinosauropteryx (چینی‌خزنده‌بال)

طبقه بندی: مهره داران، خزندگان، دایناسور‌ها، خزنده کفلان، ددپایان، آراسته آروارگان

نوع تغذیه: گوشتخوار

اندازه: تا ۱۰۷ سانتی متر طول

زمان زندگی: حدود ۱۲۴ ملیون سال قبل

تصویر نمونه فسیل:

 

دایناسور Sinosauropteryx