معرفی دایناسور Ornitholestes

دایناسور Ornitholestes

نام: Ornitholestes

طبقه بندی: مهره داران، خزندگان، دایناسور‌ها، خزنده کفلان، ددپایان، دست قاپان

نوع تغذیه: گوشت‌خوار

اندازه: طول این دایناسور ۲ متر برآورد شده است. ولی احتمالا بلند‌تر بوده است

زمان زندگی: ۱۵۴ ملیون سال قبل