معرفی دایناسور پرنده Velociraptor

عکس دایناسور پرنده

نام: Velociraptor

طبقه بندی: مهره‌داران، خزندگان، دایناسور‌ها، خزنده کفلان، ددپایان، سخت دنبان، تهی دم خزندگان

نوع تغذیه: گوشتخوار

اندازه: ۲ متر طول.

زمان زندگی: کرتاسه (۷۵ تا ۷۱ ملیون سال قبل)

 توضیحات: فرم گذرمیانی فرگشت دایناسور‌ها به پرندگان

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::